guide till det bästa balans överföring kreditkort

Saldo överföring kreditkort gör ett utmärkt val för konsumenter som vill överföra en balans från en högre ränta kreditkort till ett med lägre ränta. På detta sätt kan konsumenten spara pengar genom att minska eller till och med eliminera finansiella avgifter. När du letar efter den bästa balans överföring kreditkort, är det viktigt att titta på en mängd olika faktorer.

Den effektiva räntan är ett av de första faktorerna en konsument bör tänka på när du letar efter den bästa balans överföring kreditkort. Kreditkortsföretag hoppas att stjäla ditt företag från andra kreditkortsföretag. Som ett resultat, gör de ofta speciella inledande erbjudanden med sänkta räntor för balans överföringar. I många fall kommer detta april vara ännu 0,00%. Var noga med att hitta balansen överföring kreditkort erbjuder den lägsta räntan och sedan bara använda kortet för din balans överföring. Använd det inte att göra några inköp. Detta är vad kreditkortsföretag hoppas konsumenterna kommer att göra så att de kan bedöma finansiella kostnader på inköp de gör med sina kort.

Längden på den speciella inledande APR varierar från kort till kort. Ibland är längden också beroende av den sökandes kredit historia. Det är viktigt att vara säker på hur länge denna varar samt att sätta upp mål för att ha balansen betalas i sin helhet när den inledande perioden är klar. De bästa balans överföring kreditkort kommer att hålla särskild inledande kurs som gällde på kortet för livet av lånet. Med andra ord, förblir den effektiva räntan densamma tills det har lönat sig helt. För konsumenter som inte kommer att kunna betala av balansen inom den inledande perioden, är detta verkligen det bästa sättet att gå.

De flesta kreditkort bedömer avgifter när du gör balans överföringar. Dessa avgifter är i allmänhet bestäms som en procentandel av den totala mängden av de överförda medlen. Vanligast, balans överföring avgifter är 3% av det överförda beloppet. Många balans överföring kreditkort kommer dock avstå från dessa avgifter under den inledande perioden. Det är bäst för konsumenterna att välja dessa balans överföring kreditkort. Annars kan de betala stora belopp i avgifter, förneka de besparingar i dröjsmålsräntor.

Vissa balans överföring kreditkort kräver initiering balans överföringar vid tidpunkten för ansökan om kort. Yet andra tillåter balans överföringar skall fyllas under hela den inledande perioden. De bästa balans överföring kreditkort är den tidigare, helt enkelt eftersom de möjliggör mer flexibilitet. Konsumenter som är säker på att de inte kommer att behöva överföra saldon senare kan dock vara nöjd med ett kreditkort som bara tillåter överföringar som skall göras vid tidpunkten för ansökan.

Vissa balans överföring kreditkort sätta begränsningar för vilka typer av saldon som kan överföras. Till exempel, vissa företag kreditkort tillåter endast kostnader i näringsverksamhet för att vara berättigad till inledande priser. Det är viktigt för konsumenterna att se till att förstå vilken typ av saldon kan överföras innan du ansöker om ett kort för att garantera att den uppfyller deras behov.

Många balans överföring kreditkort har också speciella bonusprogram. Konsumenterna måste jämföra programmen innan man beslutar om ett kreditkort så att de kan välja det kort med belöningar program som bäst passar deras livsstil. Dessutom räknas vissa balans överföring kreditkort inte de medel som överförs mot poängsystem som används i bonusprogram. För att få ut det mesta av kortet, bör konsumenterna hitta balans överföring kreditkort som räknas överföringarna mot sina bonusprogram.